В Техническия университет – София се приемат документи за попълването на ограничен брой места по някои специалности
От 18.07.2022 г. до 16.09.2022 г. в работните дни от 8:30 ч. до 16:30 ч. в Учебен отдел на ТУ – София, бл. 2, ет. 3 се приемат документи за попълване на ограничен брой места по някои специалности. За тези места могат да кандидатстват некласираните при първо и второ класиране, некандидатствалите в ТУ – София и получилите по-късно диплома за средно образование. Документите, с които се кандидатства са: диплома за средно образование – оригинал и копие и документ за платена такса за кандидатстване в размер на 40 лева.

Записването в съответния факултет става с диплома за средно образование – оригинал и копие, 4 снимки, студентска книжка и лична карта, като преди това трябва да се внесе държавната такса за обучение за зимния семестър на учебната 2022/2023 година на постерминал в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Ректорат) или по банков път.

Заповедта на Ректора за второ класиране на кандидат-студенти може да видите тук   

Актуална информация за записването в Техническия университет – София вижте тук  и тук

Последвайте ни на2022-10-26