Започна записването след второ класиране на кандидат-студентите в Техническия университет – София и попълването на ограничен брой места по някои специалности


Резултатите от втория етап на класиране в Техническия университет – София са окончателни.  Всеки кандидат-студент може да види специалността, в която е приет в раздела персонална информация за кандидат-студента тук. Записването на приетите студенти ще се извършва в периода от 18-ти до 22-ри юли 2022 г., на място в ТУ – София и неговите филиали в Пловдив и Сливен, от 8:30 ч. до 16:30 ч.  

Всички класирани кандидат-студенти се записват в съответния факултет с диплома за средно образование – оригинал и копие, 4 снимки, студентска книжка и лична карта, като преди това трябва да внесат държавната такса за обучение за зимния семестър на учебната 2022/2023 година на постерминал в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Ректорат) или по банков път.

Кандидат-студентите, приети в същата специалност от първо класиране се записват във факултета, където са оставили дипломата си за средно образование.

Кандидат-студентите, приети в специалност във факултет, различен от факултета, в който са били приети на първо класиране си вземат дипломата за средно образование и се записват в новия факултет.

Кандидат-студентите, класирани за първи път на второ класиране се записват в специалността и факултета, като предоставят дипломата си за средно образование – оригинал и копие, 4 снимки, студентска книжка и лична карта.

От 18.07.2022 г. до 16.09.2022 г. в работните дни от 8:30 ч. до 16:30 ч. в Учебен отдел на ТУ – София, бл. 2, ет. 3 се приемат  документи за попълване на ограничен брой места по някои специалности. За тези места могат да кандидатстват некласираните при първо и второ класиране, некандидатствалите в ТУ – София и получилите по-късно диплома за средно образование. Документите, с които се кандидатства са: диплома за средно образование – оригинал и копие и документ за платена такса за кандидатстване в размер на 40 лева.

Заповедта на Ректора за второ класиране на кандидат-студенти може да видите тук   

Актуална информация за записването в Техническия университет – София вижте тук  и тук

 

Последвайте ни на 

2022-10-26