От 20-ти юни 2022 г. започна приемът на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности в Техническия университет – София за учебната 2022/2023г. 

Подаването на документи за кандидатстване В ТУ-София и за явяване на редовните конкурсни изпити става по няколко начина:

1. По Интернет;

2. На място в ТУ-София;

3. В бюрата за приемане на документи в страната.

Желаещите да кандидатстват и да се класират във филиала на ТУ-София в гр. Пловдив подават документи във филиал Пловдив.  Желаещите да кандидатстват и да се класират във филиала на ТУ-София в гр. Сливен подават документи във филиал Сливен.

Кандидат-студентите, явили се на предварителни тестове по математика или участващи с матури, които няма да се явяват на редовните изпити, подават документи от 20.06.2022 г. до 08.07.2022 г. (с изпит до 30.06, с ДЗИ до 08.07.2022 г. (вкл. 25 юни (събота), 26 юни (неделя), 2 юли (събота), 3 юли (неделя))

Кандидат-студентите, които желаят да се явят на редовния тест по математика (02.07.2022 г.), подават документи от 20.06.2022 г. до 30.06.2022 г. включително

1. Редовните изпити ще се проведат присъствено.

2. Ако кандидатът желае да се яви на теста по математика на 02.07.2022 г. в някой от филиалите (ТУ-Пловдив или ТУ-Сливен) и да се класира за ТУ-София, той трябва да подаде документи за кандидатстване и във филиала, и в ТУ-София.

 3. Таксата за всеки заявен изпит, признат изпит, тест или матура, участващ в класирането, е 40 лв. Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити (без редовните изпити и без матурите), подават документи, но не доплащат допълнителни такси. След подаване на документите за кандидатстване, информацията е достъпна в интернет чрез бутона „Персонална информация за кандидат-студент“, където се публикуват основните данни, документи, резултатите от изпитите и класирането.

Приемането на документи на място в ТУ-София се извършва от 20.06.2022 г. до 08.07.2022 г. включително в ТУ-София, кв. „Дървеница”, блок 2 (ЦИР, западен вход). Работното време за приемане на документи е от 8:30 до 16:00 ч. (вкл. 25.06, 26.06, 02.07 и 03.07.2022 г.). Заплащането на дължимите такси става чрез постерминал (с карта) на място, или по банков път. В този случай кандидатът при подаване на документите представя и платежното нареждане, получено от банката. Документите за кандидатстване в ТУ-София са:

1. Диплома-оригинал.

2. Удостоверение от първи гимназиален етап – за завършващите през 2022 г. (дипломата и удостоверението се връщат при подаване на документите).

 3. Копие от дипломата и удостоверението.

4. Попълнено заявление (получава се на място или се разпечатва от сайта). 

Подаване на online заявление за кандидатстване и класиране в ТУ-София или във филиалите му в Пловдив и Сливен става в съответния сайт на всеки от тях: – за ТУ-София – http://priem.tu-sofia.bg/; – за Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/; – за ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/. Желаещите да се класират в ТУ-София, които са държали предварителни изпити във филиалите, отбелязват съответния изпит в падащото меню на заявлението за кандидатстване, като оценката от него се получава служебно и се обявява в „Персонална информация” преди класирането.

Редът за подаване на заявлението по интернет вижте тукПоследвайте ни на2022-06-21