Кандидатствайте в Магистърска степен на обучение „Стопанско управление“ и „Индустриален мениджмънт“ във ФаГИОПМ

Обучението е по немски стандарти и програми във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ - София. 

Обучението по специалност „Стопанско управление“ и „Индустриален мениджмънт“ има за цел да развие у студентите знания, умения и компетенции, които съответстват на съвременните потребности на пазара на труда и управленските професии в бизнеса и индустрията. Обучението се фокусира върху иновациите в учебния процес, практическата подготовка и сътрудничеството с университети в Германия и водещи в света индустриални компании от практиката. Лекциите, семинарните занятия и консултирането за разработване на дипломна работа се провеждат от преподаватели от Германия и България. Обучението се провежда на немски език.

В обучението по „Стопанско управление“ се изучават дисциплините „Международно управление на проекти и иновации“, „Международни икономически отношения“, „Управленска симулационна игра“, „Стратегически мениджмънт“, „Стратегически маркетинг“, „Количествени методи в научната работа“ и други. При успешно завършване на обучението в България, студентите се дипломират като „Магистър по бизнес администрация“ и получават българска и немска диплома. Немската диплома се издава от Университета FOM – Essen, Германия. Времето на обучение е 3 семестъра, а дипломното проектиране е 1 семестър.

В обучението по „Индустриален мениджмънт“ се изучават дисциплините „Иновации“, „Управление на качеството и взимане на решения“, „Производствен мениджмънт“, „Управление на веригата на доставки“, „Е-услуги“, „Е-бизнес“ и други. При успешно завършване на обучението в България, студентите се дипломират като „Магистър по Индустриален мениджмънт“ и получават българска и немска диплома. Немската диплома се издава от Технически университет – Брауншвайг, Германия. Всеки студент се обучава задължително един семестър в Германия. Времето на обучение е 3 семестъра, а дипломното проектиране е 1 семестър.

„GESTALTEN SIE IHRE ZUKUNFT MIT DER FDIBA“.

Информация:

 

 

Последвайте ни на2022-10-26