Президентът Румен Радев посети Националния център по мехатроника и чисти технологии, кампус „Студентски град“ в Техническия университет – София

На 17.06.2022 г. президентът Румен Радев бе на посещение в Техническия университет – София, където разгледа новооткрития Национален център по мехатроника и чисти технологии, кампус „Студентски град“. Ректорът на Техническия университет проф. дн инж. Иван Кралов приветства президента Румен Радев и представи Националния център по мехатроника и чисти технологии – от идеята до неговата реализация – като изтъкна неговата роля за създаването на иновации в най-модерните области на науката и техния трансфер в индустрията и обществото. В Центъра функционират 16 лаборатории с модерно оборудване, в които работят както изявени учени, така и млади специалисти.

В своето приветствие президентът Румен Радев заяви: „Реализацията на този проект има огромно значение за българското образование и наука, но и за бъдещето на България. С този център България дава силна заявка, че иска да се върне на световната карта на научно-техническия прогрес, където ни е мястото. Няма да постигнем социално и икономическо сближаване с развитите държави от Европейския съюз, докато не постигнем сближаване в образователната и научната сфера“.

Ръководителят на Националния център по мехатроника и чисти технологии, кампус „Студентски град“, проф. дн инж. Георги Тодоров направи презентация за изграждането, настоящите и бъдещи дейности на Центъра.

Президентът Румен Радев разгледа лабораториите и се запозна с изследователите и проектите, по които те работят, след което проведе официална среща с ректорското ръководство на Техническия университет – София.

Националният център по мехатроника и чисти технологии е изграден с европейско и национално съфинансиране. Неговата цел е да обедини известни учени в областта на мехатрониката и чистите технологии и да създаде водеща в тази област научна институция, която да развива научноизследователска дейност, да създава иновации и да стимулира технологичното развитие за благото на обществото.
Партньори по проекта са Техническият университет – София, 12 института на Българската академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Химико-технологичния и металургичен университет и Централната лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив. В дейността на Центъра участват също така университети от Израел, Холандия и Швейцария, както и представители на бизнеса.  

 

Последвайте ни на2022-06-20