10th International Scientific Conference COMPUTER SCIENCE `2022


На 30.05.2022 г. от 10:00 часа в Библиотечно-информационния център на ТУ-София  се открива 10-та  Международна Научна Конференция на COMPUTER SCIENCE `2022, организирана от Факултет Компютърни системи и технологии, под логото на IEEE Bulgaria Section и с подкрепата на ЦВП УНИТе.

Конференцията ще продължи до 02.06.2022 г. с участието на учени от седем държави.

 

 
 

2022-05-27