Нов курс за Международни инженери по заваряване (IWE)

На 09 юни 2022 г. в 13.00 часа в зала 3306, блок №3 на ТУ – София ще започне нов курс за Международни инженери по заваряване при набиране на необходимия брой курсисти.

Условията за кандидатстване са следните:

  • молба по образец - изтеглете от тук;
  • ксерокопие от дипломата за завършено висше техническо образование (бакалавър или магистър).

За повече информация относно провеждането на курса можете да прочетете в Информационния бюлетин 2022 тук или се обърнете към ръководителя на Школата за международни инженери по заваряване доц. Георги Саев:

Информационен бюлетин 2022

Последвайте ни на2022-05-25