Провежда се среща в Дъблин на Европейския технологичен университет (ЕУт+)


Партньорите от Европейския технологичен университет (ЕUt+) се събраха в Дъблин
 
Тази седмица Технологичен университет Дъблин (Ирландия) бе домакин на работна среща на Европейския технологичен университет (EUt+) на 8-те партньорски университета на Европейския технологичен университет EUt+. Основната задача на срещата е обсъждане на  постигнатия до момента напредък и планиране на  бъдещи приоритети. В Технологичния университет в Дъблин е и ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов, зам-ректорът по научна и приложна дейност доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, зам-ректорът по електронно управление доц. д-р инж. Росен Радонов, директорът на дирекция „Информация и връзки с обществеността“ проф. д-р инж. Георги Ангелов  и други представители на Техническия университет – София. Дневният ред на работната среща  включва конференции, срещи и неформални работни сесии, на които се обсъждат редица въпроси, свързани с образованието, научните изследвания и обучението и изготвяне на  междинен доклад за дейността.  На срещата присъстваха над 100 представители на 8-те партньорски университета. Те бяха приветствани от президента на Технологичния университет Дъблин, професор Дейвид Фицпатрик. В встъпителното си  слово той запозна гостите с историческото значение на кампуса Грангегорман, развитието му до момента и бъдещата му инфраструктура. Корпоративният секретар на EUt+ професор Тимоти Тури представи на участниците план за ускоряване на интеграционния процес в единен европейски университет. С оглед успеха от осемнадесетте месеца предстои   проектиране на обща европейска правна структура за ускоряване на процеса на сближаване. На работната среща на 18.05.2022 г. ръководителите на осемте работни пакета изнесоха презентации, проведоха се и сесии, по време на които участниците споделиха напредъка си до момента и да обсъдиха приоритетите на EUT+ за бъдещето. Проведе се и панелна дискусия, ръководена от Али Уорнър, Jam Productions, относно значението на образованието. В дискусията участваха професор Ноел Фицпатрик – философ от Технологичен университет Дъблин, School of Creative Arts и ръководител на European Culture and Technology Lab+, д-р Кевин C. O'Rourke – ръководител на корпоративно партньорство с Convene, Маргарет Кинсела – преподавател по информатика в Технологичен университет Дъблин и професор Шанън Ченс – ръководител на програмата, BIM (цифрово строителство) в Технологичен университет Дъблин и изследовател в областта на образованието.

На 20.05.2022 г. се проведе среща на Ректорския борд на EUt+, на която присъстваха ректорите/президентите на Техническия университет  – София, (България), Кипърски технологичен университет (Кипър),  Технологичен университет Троа (Франция), Университет за приложни науки (Германия), Технологичен университет Дъблин (Ирландия), Технически университет Рига (Латвия), Технически университет Клуж-Напока (Румъния) I Политехнически университет Картахена (Испания).

 

Последвайте ни на2022-05-20