Изложението „Стажове 2022“ в Техническия университет – София се проведе при изключителен интерес от страна на работодатели и студенти


На 18-ти май 2022 г. в Техническия университет – София се проведе 10-тото юбилейно издание на изложението на работодатели „Стажове 2022“, а на 19-ти май то ще има свое продължение във филиала на ТУ в Пловдив. Участниците в София са 82, а в Пловдив ще се включат 54 фирми.

От името на ръководството на Техническия университет – София изложението бе открито от проф. д-р инж. Георги Венков, заместник-ректор академичен състав и координация. „Изложението „Стажове“ е най-голямото университетско събитие в страната, в рамките на което бизнесът в България се запознава отблизо със своите бъдещи експерти – компетентни и квалифицирани специалисти, които се обучават в най-големия технически университет в България. Нашите студенти имат възможност да намерят подходящи позиции за първия си професионален стаж и най-важното – да натрупат опит в реална работна среда. Благодаря на всички работодатели, които днес са тук и ни подпомагат в учебния процес, който трябва да върви в крак с бурното развитие на технологиите, техниката и конкуренцията. Обща наша задача е да обучим студентите по програми и по специалности, които да отговарят на днешните огромни предизвикателства в най-важните сектори на индустрията“, заяви проф. Венков.

„Ние, Ректорското ръководство, преподавателите от ТУ – София, ежедневно следим и се гордеем с постиженията на нашите студенти, някои от които са топ мениджъри на големи български и световни корпорации. Уважаеми студенти, възползвайте се максимално от възможностите, които Ви дава настоящото изложение. Срещнете се с бъдещите си работодатели и изберете най-доброто за Вас работно място. Усъвършенствайте знанията и способностите си, защото най-добрите, най-ученолюбивите, най-упоритите ще успеят в професията и в живота“, завърши своето слово проф. Венков.  

От името на работодателите приветствие към участниците в изложението отправи Иван Михайлов, управител на „Вистеон Електроникс България“ ЕООД и член на Съвета на настоятелите на Техническия университет – София. „Много се радвам да присъствам на откриването на изложението „Стажове“ и на предоставената възможност за пряк контакт на работодателите със студентите от ТУ – София. Бизнесът се нуждае от младите таланти на България, затова пожелавам на колегите работодатели тук да намерят своите бъдещи специалисти, а на студентите да изберат правилната посока на своя кариерен път“.  

В своето приветствие Силвия Бориславова, началник „Учебен отдел“ на ТУ – София заяви: „Убедена съм, че предстоят ползотворни срещи на нашите студенти с работодателите, които предлагат разнообразни варианти за провеждане на стажове. Техническия университет – София винаги се е старал да предлага обучение с практическа насоченост. Друга една такава възможност, която е интересна, както за студентите, така и за работодателите е провеждането на практика в рамките на европейския проект „Студентски практики – Фаза 2“, който се реализира в момента и ще продължи до 2023 г.  Всеки студент може да проведе практика в обучаваща организация – фирма или друг работодател - с която ТУ – София има сключен договор. Практиката се провежда под  ръководството на ментор в  обучаващата организация и академичен наставник от университета. С гордост мога да заяви, че проектът се реализира много успешно в нашия университет – до момента са сключени 1645 договора със студенти, 158 договора с обучаващи организации и 243 договора с ментори.“

Приветствия поднесоха и студенти от Техническия университет – София. Йоана Атанасова от Студентски съвет призова колегите си: „Възползвайте се от възможността, която ви дава изложението „Стажове“, работодателите са тук за да се срещнат с вас, младите кадри на България“. Калоян Николов се обърна към колегите си с думите „Бъдете активни, потърсете подходящите  за вас стажове, защото по този начин, след като вече сте натрупали достатъчно теоретични знания, ще можете да придобиете и необходимите практически умения“.

Паралелно с изложението се излъчи онлайн студио „Стажове 2022“, по време на което представители на 6 фирми представиха информация за своята дейност, за свободни стажантски позиции и стипендиантски програми.

Изложението „Стажове 2022“ в Техническия университет – София предизвика огромен интерес, стотици студенти проведоха разговори с фирми от различни сектори на икономиката от цялата страна. Работодателите от своя страна също изразиха своята удовлетвореност, че след отново са успели да се срещнат на живо с бъдещия инженерен елит на България и да подберат най-добрите за тях кандидати.  

 

    

 

 

 

Последвайте ни на 
 
 

2022-05-18