Тържествена церемония по връчване на дипломи във Факултета по индустриални технологии

На 16.05.2022 г. абсолвентите от випуск 2021 на Факултета по индустриални технологии (ФИТ) - 46 бакалаври и 12 магистри получиха  своите дипломи за висше образование на тържествена церемония, провела се в зала „Цветан Лазаров“, блок 8 на Техническия университет – София. Дипломите връчиха ректорът на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Кралов и деканът на факултета проф. дтн инж. Георги Тодоров. На тържеството присъстваха заместник-деканите на ФИТ – доц. д-р инж. Яна Стоянова, доц. д-р инж. Явор Софронов и доц. д-р инж. Радослав Милчев, както и д-р инж. Венцислав Славков, Изпълнителен директор на „Спесима“ ООД, Председател на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“ и член на Настоятелството на ТУ – София.

 

На добър час, скъпи абсолвенти!

Последвайте ни на 
 
 

2022-05-17