Тържествено връчване на дипломи за придобити научни степени и заети академични длъжностиТържественото връчване на дипломите за придобитите научни степени и заетите академични длъжности, издадени в периода от  12.11.2020 г. до 30.04.2022 г., ще се извърши тържествено от Ректора на ТУ – София проф. дн инж. Иван Кралов в зала „Проф. Цветан Лазаров“, 8-ми блок на Техническия Университет – София, както следва:

 
  • за заетите академични длъжности – на 06 юни 2022 г. (понеделник) от 13:00 часа;
  • за придобитите научни степени – на 07 юни  2022 г. (вторник) от 13:00 час

2022-05-27