Информационен ден за студенти по програма „Еразъм +"

На 19.05.2022 г. (четвъртък) от 12:45 часа в Конферентната зала на Библиотечно-информационния център (БИЦ) ще се проведе Информационен ден за студенти по програма „Еразъм +". 

В рамките на събитието ще бъдат разгледани възможностите за участие на студенти от Техническия университет – София в студентските мобилности с цел „Практика" и „Обучение".

Ще бъдат представени програмата и дейността на секцията на Erasmus Student Network  (ESN) – България като част от голямото Еразъм семейство.

Последвайте ни на2022-05-11