Голяма турска делегация се срещна с ръководството на Техническия университет – София
 

На 10-ти май 2022 г. в Академичната зала на Техническия университет – София, доц. д-р инж. Росен Радонов, заместник – ректор по електронно управление на ТУ – София, проф. дн инж. Георги Тодоров, декан на Факултет по индустриални технологии и председател на Общото събрание на ТУ – Сoфия, проф. д-р инж. Огнян Наков, декан на Факултет "Компютърни системи и технологии" и проф. дтн инж. Иван Ячев, директор на дирекция „Международен обмен и интеграция“ на ТУ - София посрещнаха делегация на Техническия университет – OSTIM, който се намира в столицата на Турция, Анкара. На срещата присъстваха и представители от управлението на индустриалната зона – OSTIM, която също се намира в столицата на турската държава.  

„Техническият университет – OSTIM е заобиколен от хиляди мултинационални компании, с повечето от които има взаимни споразумения. Университетът създава добра среда за всички студенти с възможности за стаж през годините на обучение. Технически университет – OSTIM включва 3 основни факултета – Факултет по инженерство, Факултет по архитектура и дизайн и Факултет по икономически и административни науки. Включва и няколко професионални специалности като: механика, дигитални медии, маркетинг и информационна сигурност. „Освен изследователски и учебни центрове, в съответствие с мисията на университета, който подкрепя бизнес идеите, в него е включен център, който разполага с всички необходими съоръжения за проекти на малки предприятия.“, каза Мурат Йолек, ректор на Техническия университет – OSTİM и председател на Надзорния съвет на университета. От българска страна проф. дтн. инж. Иван Ячев представи Техническия университет – София и очерта перспективите на бъдещото сътрудничество в областта на образователните програми и необходимостта от налагане на най-новите технологии в производството.

„Като една от най-големите индустриални зони в Анкара, OSTİM е център за решения за задоволяване на националните нужди. В него са обединени повече от 6200 предприятия, работят 60 000 служители в 17 сектора и има 139 бизнес направления.“, каза Орхан Айдън, който е председател на борда, индустриалната зона и Тех Парка на OSTIM. Той подробно представи как може да се да получи достъп до всякакъв вид инвестиции, разрешителни, инфраструктурни доставки и услуги – „всичко в една стъпка, от която се нуждае съвременния бизнес“, отбеляза той.

„Това е  високотехнологична  производствена среда, доставена до всеки по бърз, модерен и качествен начин. Може да се участва в тази гигантска структура, която демонстрира постиженията си с производствени съоръжения, звена за обществени услуги, жилищни пространства, здравеопазване, образование и неправителствени организации, където животът продължава 7/24.“, допълни Яшар Йозерге представител на компании от 7 клъстера, работещи в OSTIM. „Бъдещето е пред нас за едно пълноценно сътрудничество.“, отбеляза той.

Делегацията посети и разгледа и Националния център по мехатроника и чисти технологии в Техническия университет – София.

 
 

Последвайте ни на2022-10-26