Теоретична подготовка на пилоти за гражданската авиация от 31.05.2022 г.

Висша школа „Авиация” към ЦРК на ТУ – София (Удостоверение за Одобрение  No BG/ATO-005 от 08.04.2013 г.) започва от 31.05.2022 г. провеждане на курс за теоретично обучение на "Любител пилот на самолет – PPL(A)”. Обучението се извършва от професионални преподаватели и водещи специалисти от авиационната индустрия.

Справки и записвания:

  • на тел.:  02/ 965 25 22,  0886 846 376;
  • на адрес: София 1000, бул. „Св. Климент Охридски” 8, Технически университет, блок 10, кабинет 10114.

Допълнителна информация:http://aero.tu-sofia.bg/bg/shkola.htm

Последвайте ни на2022-10-26