Студио 8 – Кандидатстудентска кампания 2022

За втора поредна година заедно със стартиране на кандидатстудентската кампания „Прием 2022“, Техническият университет – София организира онлайн студия, в които ще се представят бакалавърските специалности за академичната 2022/2023 година.

В осмото кандидатстудентско студио в Техническия университет – София – Филиал Пловдив на 28.04.2022 г. от 14:00 ч. гости бяха:

- проф. д-р инж. Въльо Николов – Директор на Техническия университет – София – Филиал Пловдив;

- доц. д-р инж. Християн Панайотов – Декан на Факултет по машиностроене и уредостроене;

- доц. д-р инж. Георги Ганев – Декан  на Факултет по електроника и автоматика;

- маг. инж. Силвия Бориславова – Началник на Учебен отдел;

- студенти от Техническия университет – София – Филиал Пловдив от специалностите „Авиационна техника и технологии“, „Полиграфия“ и „Дизайн и печатни комуникации“;

- представители на индустриалните партньори от региона на град Пловдив:

- Катя Стайкова – изпълнителен директор на Клъстер ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА;

- Григор Ендев, Лушка Мелина и Пламен Радев от Liebherr-Hausgeräte Marica;

- Никола Лалов – мениджър „Качество“ на „Макском“ ЕООД;

- Ивелин Дончев – изпълнителен директор на „Инженеринг“ ЕАД – дъщерна фирма на „Филкаб инженеринг“ ЕАД;

- Иван Добрев – член на Съвета на директорите на КЦМ 2000 ГРУП;

- Пламен Колев – заместник регионален мениджър на „Еуратек Ауто“ ООД;

- Ивелина Сергиева – мениджър „Човешки ресурси“ и Васил Кръстев – ръководител на инженеринговия отдел на „Латекоер България“ ЕООД;

- представители на АББ Груп;

- Пламена Дечева – отдел „Човешки ресурси“ и Росен Спиридонов – ръководител на екип „Ръчно отчитане на измервателни уреди“ на „EVN България“;

- Димитрина Александрова – експерт „Човешки ресурси“ и Димитър Ставрев – инженер релейна защита, автоматика, телеуправление и телемеханика на „Електроенергийният системен оператор“ ЕАД.

 

 

Гледайте осмото кандидатстудентско студио тук

Последвайте ни на2022-04-28