Удостояване на г-н Йорг Шенк с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Техническия университет – София”

На 27-ми април 2022 г. в тържествена обстановка в присъствието на членовете на Академичния съвет на ТУ – София, на посланика на Федерална република Германия в България, н. пр. Кристоф Айххорн, на многобройни германски и български гости, г-н Йорг Шенк, съветник на посланика и ръководител на отдел „Преводаческа служба“ и на отдел „Наука и висше образование“ в посолството на Германия бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Техническия университет – София”. Почетното звание се присъжда за приноса на г-н Йорг Шенк към развитието на сътрудничеството в областта на науката и висшето образование между ТУ – София и германски университети и научни институти и най-вече за заслугите му при утвърждаването на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт като основна институция на тези отношения.

Деканът на ФаГИОПМ, доц. д-р инж. Васил Гълъбов представи г-н Йорг Шенк, като изтъкна, че още от създаването на Факултета през 1990 г. по силата на междуправителствен договор между Република България и Федерална република Германия той всестранно е подпомагал неговото развитие с напътствия, съвети и предложения за решения на проблемите. ФаГИОПМ е един от най-важните и най-дългосрочни немскоезични проекти на Германската служба за академичен обмен (ДААД) в света и като такъв винаги е бил активно подкрепян от посолството на Германия в лицето на всички посланици.  

Почетната грамота и златния медал бяха връчени от ректора на Техническия университет – София”, проф. дн инж. Иван Кралов, който подчерта огромните заслуги на г-н Йорг Шенк към университета и ФаГИОПМ.  Г-н Шенк благодари за оказаната висока чест от такава водеща образователна институция в България, като Техническия университет – София и изтъкна, че ФаГИОПМ за него е бил проекта на живота му. „Факултетът за 31 години е обучил над 2000 студенти, които са се реализирали не само в България, но и в чужбина и по този начин е допринесъл много за издигане авторитета на университета“.

Посланик Кристоф Айххорн поздрави новия почетен доктор на Техническия университет – София, г-н Йорг Шенк и подчерта дългогодишната му ползотворна работа в посолството, многобройните контакти и приятелства, които е изградил в България, привързаността му към страната и отдадеността му на каузата за сближаване на двата народа чрез сътрудничество в областта на науката и образованието. „В негово лице България и Техническият университет – София имат приятел за цял живот“, завърши своето приветствие посланик Айххорн.

Последвайте ни на2022-04-27