Програма за летни стажове в АЕЦ „Козлодуй”

АЕЦ „Козлодуй” обявява прием на документи за кандидатстване по Програмата за платени летни стажове за 2022 г. В програмата могат да кандидатстват студенти по приложими в атомната централа специалности, които отговарят на следните изисквания:

  • записан 3-ти курс по специалност от обявените тук;
  • минимален успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година;
  • да са български граждани;
  • да са на възраст до 30 години;
  • да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Провеждането на стажовете започва от 11.07.2022 г.. Продължителността им ще бъде по избор на студентите – за период от четири или осем непрекъснати работни седмици. Месечното възнаграждение е в размер на 900 (деветстотин) лв., като е предвидена възможност за ползване на безплатен служебен транспорт и безплатно настаняване в общежитие при необходимост.

Документи за кандидатстване:

  • заявление по образец;
  • мотивационно писмо;
  • уверение със среден успех от зимен семестър и записан летен семестър на настоящата учебна година.

Документите за кандидатстване се приемат до 05.05.2022 г. в централното деловодство на атомната централа на адрес: 3321, гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, или на електронна поща: karieri@npp.bg.

Срокът за класиране е две седмици след изтичане на срока за подаване на документи. Допълнителна информация може да се получи на тел. 0973/72892; 0973/74525.

Повече информация за програмата за летни стажове в АЕЦ „Козлодуй” вижте тук

2022-04-27