Техническият университет – София успешно проведе трети предварителен кандидатстудентски изпит по математика
На 16.04.2022 г. в Техническия университет – София се състоя третият отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по математика, на който се явиха над 700 души. Резултатите от изпита вече са готови и всеки кандидат-студент може да ги види в персонална информация за кандидат-студента. Общият брой кандидат-студенти на трите предварителни изпита по математика е близо 2400, което отново потвърждава огромния интерес към обучението във водещото висше техническо училище в страната.

На 16.04.2022 г. се проведе и изпита по рисуване, а на 17.04.2022 г. изпита по композиция, с оценките от които се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн”. Те също се проведоха дистанционно и на всеки един от тях се явиха близо 90 кандидат-студенти. На 02.04.2022 г. се проведоха и предварителните изпити по немски и английски език.

С това цикълът от предварителни изпити в Техническия университет – София приключи. В началото на юли предстоят редовните кандидатстудентски изпити, които ще се проведат по следния график:

  • Тест по математика – 02.07.2022 г.;
  • Рисуване – 03.07.2022 г. – за специалността „Инженерен дизайн”;
  • Композиция – 04.07.2022 г. – за специалността „Инженерен дизайн”;
  • Чужд език (немски, френски, английски) – 04.07.2022 г.

Подробна информация за кандидатстудентската кампания 2022/2023 е публикувана на сайта на ТУ – София на  priem.tu-sofia.bg.

Последвайте ни на2022-04-18