Наш докторант – един от подгласниците в категория „Докторант на годината“
 

Националното представителство на студентските съвети отличи на официална церемония най-успешните студенти на България в ХV-тото издание на Националния приз „Студент на годината".

Церемонията се проведе в Аула Максима на Университет по архитектура, строителство и геодезия на 8-ми април тази година. Жури в състав от водещи експерти в различните сфери определиха в 14 категории призьорите и техните подгласници, които имат доказани постижения на национално и международно ниво в научната, културната, спортната и други области, свързани с образователния процес.

Сред тях се нареди и нашият докторант маг. инж. Цветомир Мирославов Гечев, възпитаник на Факултет по транспорта, катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“, който бе сред подгласниците в категорията „Докторант на годината“, въз основа на успехите му и научната му дейност през 2021 г. Цветомир беше и единственият награден представител на Техническия университет – София в тазгодишното издание на конкурса.

Темата на докторската дисертация на Цветомир е „Изследване на възможността за намаляване на емисиите CO2 чрез комбиниране на горивна клетка и двигател с вътрешно горене“. Научните му ръководители са доц. д-р инж. Пламен Пунов от Факултет по Транспорта към Технически университет – София и доц. д-р инж. Златина Димитрова от PSA Group, Велизи, Франция.

Една от основните цели на ЕС до 2050 г. е да намали замърсяването на околната среда и да сведе до минимум количеството отделени вредни емисии от транспортните средства. Именно с това се занимава и Цветомир в своята дисертационна работа – създава система за производство на електричество и топлина, която комбинира добре познатия, евтин и достъпен, двигател с вътрешно горене (ДВГ), с твърдооксидна горивна клетка (ТГК), която от своя страна е екологична и технологично авангардна. Резултатите от работата му имат голямо значение не само на местно, но и на международно ниво, тъй като подобни системи са непознати и слабо изследвани, но за сметка на това са силно необходими в контекста на все по-строгите регулации за производство на енергия.

През 2021 г. Цветомир Гечев участва с авторски разработки, представени в научни публикации, на 6 международни научни конференции. Общият му брой публикувани статии за годината е 9, като 4 от тях са индексирани в международната библиографска база данни Scopus, а 1 от тях е в реномираното издание “International Journal of Hydrogen Energy”. Цитиранията му в Scopus за периода са повече от 10. Участник е в 2 научноизследователски проекта и 1 научна програма. Владее английски, немски, чешки и словашки език. Активен участник е в обществената дейност на Факултет по транспорта.

Събитието „Студент на годината" беше под патронажа на г-н Румен Радев – Президент на Република България. Сред официалните гости бяха акад. Николай Денков – Министър на образованието и науката, Надежда Йорданова – Министър на правосъдието, Йордан Божилов – Заместник-министър на отбраната, както и редица представители на образованието и бизнеса в България.

Повече за националната награда „Студент на годината“, събитието и участниците, можете да откриете на уеб-страницата на Националното представителство на студентските съвети – www.npss.bg.

Последвайте ни на2022-04-18