Национален център по мехатроника и чисти технологии

Първа копка на Кампус „Студентски град“ в Техническия университет - София

На 13 март 2020 г. от 15:00 часа пред сградата на Блок 8 на ТУ-София, Студентски град, ул. "Росарио" №1  се проведе официална церемония „Първа копка” на Кампус „Студентски град“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008-C01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В Кампус „Студентски град“ към ТУ-София се изградиха шестнайсет лаборатории, оборудвани с най-съвременната и уникална за страната апаратура и инфраструктура, което е предпоставка за провеждане на авангардни изследвания в областите мехатроника, виртуално инженерство и дигитални производства, роботизирани системи и мехатронни технологии, биомехатроника, микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, вибрационни и акустични мехатронни технологии, адитивни технологии, функционални покрития и нови материали, системи за управление, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, транспортен инженеринг, електромобилност и др. В Блок 8 на ТУ-София се извърши основен ремонт и реконструкция за осигуряване на техническите и функционални изисквания на научната инфраструктура.

Центърът за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“  е съставен на принципа „комплементарност-синергизъм” и обединява водещи научни групи от ТУ-София, СУ „Св. Климент Охридски”, институти на БАН (общо 12), ТУ-Варна, ТУ-Габрово и ХТМУ-София. Ролята на всяка една е координиране, организиране и провеждане на независими научноизследователски дейности в областта на мехатрониката и чистите технологии. С цел по-тесни връзки с бизнеса като асоциирани партньори, чрез публично обявен конкурс, са привлечени Клъстерът по мехатроника, фирма Борима ЕАД и Сдружението за научноизследователската и развойната дейност (СНИРД), намиращо се в София Тех Парк. За осигуряване на по-високо научно ниво, отново чрез обява, като асоциирани партньори са привлечени структури от световноизвестни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института по роботика и интелигентни системи към Федералния технически университет – Цюрих.

Планът на научноизследователската дейност по проекта е съставен с цел осигуряване, изграждане, функциониране, развитие и превръщане на Центъра във водеща национална и конкурентоспособна Европейска научна структура в рамките на 10-годишен период. Така се гарантира добавена стойност към реализиране на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България.

На публичното събитие са поканени да присъстват представители на Министерството на образованието и науката, Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Кмета на район „Студентски“, ръководствата на ТУ-София, ТУ-Варна, ТУ-Габрово, СУ “Св. Климент Охридски“, ХТМУ и БАН.

Научно-изследователски сектор (НИС)Национален център по мехатроника и чисти технологии в Техническия университет – София

Национален център по Мехатроника и чисти технологии е един от общо четирите проекта с участие на Технически университет – София по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие.

Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии е най-големият по капацитет и концентрация на научен потенциал подобен център в страната. В него участват 17 научни институции, които са равноправни партньори и са най-добрите в отделните тематични направления. Той включва с 3 научни кампуса:  кампус „Студентски град“, който се намира в напълно реновирания блок 8 на ТУ – София, специализиран в областта на мехатрониката; кампус „Лозенец”, намиращ се на територията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, насочен предимно към изследвания в областта на чистите технологии; и кампус „Гео Милев” – на територията на БАН, обхващащ областите мехатроника и чисти технологии. В началото на 2022 предстои откриване на кампус „Студентски град“.

Вижте статията тук

 

„Първа копка“ за изграждане на лабораторен комплекс Кампус „Студентски град“, бл. 8 – ниско тяло, март 2020 г.

Вижте статията тук

 

Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии, Лабораторен комплекс, юли 2021 г.

Лабораторен комплекс на Кампус „Студентски град“, Технически университет -- София към Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии.

Вижте репортажа тук

 

Център по мехатроника, насочен към индустрията, отваря врати през януари, декември 2021 г.

Първият голям център по мехатроника и чисти технологи към Техническия университет в София отваря врати през май 2022 година. Той е изграден по оперативна програма „Наука и образование за Интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Сградата му е построена през 70-те години, а модернизирането й отнема 1 година. Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ се изпълнява от 17 организации. Фокусът е насочен към мехатрониката и чистите технологии, като са изградени 16 лаборатории, в които място да намерят както студенти от Техническия университет, така и млади учени. А най-важната цел е технологиите да започнат да правят реални продукти за индустрията. В сградата ще се помещава и още един вид лаборатория. 20% от уредите в новия център са изцяло проектирани от българи. Проф. Тодоров ни представи и две от машините изработени от български екип. В една от тях ще се правят покрития за импланти, които ще се използват в медицината. Центърът е снабден и със специален 3D принтер. В центъра има и иновации, които целят да намалят използваната електроенергия. Иновативният център ще се използва и от студенти на Техническите университети в Габрово и Варна.

Вижте репортажа тук

 

Медиите за Националния център по мехатроника и чисти технологии:

Център по мехатроника, насочен към индустрията, отваря врати през януари, ТВ  "Европа", 03.12.2021 г.

Първият голям център по мехатроника и чисти технологи към Техническия университет в София отваря врати през май 2022 година. Той е изграден по оперативна програма „Наука и образование за Интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.  Сградата му е построена през 70-те години, а модернизирането й отнема 1 година. Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ се изпълнява от 17 организации.

Фокусът е насочен към мехатрониката и чистите технологии, като предстои да бъдат изградени 16 лаборатории, в които място да намерят както студенти от Техническия университет, така и млади учени. А най-важната цел е технологиите да започнат да правят реални продукти за индустрията.

В сградата ще се помещава и още един вид лаборатория. 20% от уредите в новия център  са изцяло проектирани от българи. Проф. Тодоров ни представи и две от машините изработени от български екип. В една от тях ще се правят покрития за импланти, които ще се използват в медицината.

Центърът е снабден и със специален 3D принтер. В центъра има и иновации, които целят да намалят използваната електроенергия. Иновативният център ще се използва и от студенти на Техническите университети в Габрово и Варна.

Вижте репортажа тук

 

Създават свръхмодерна лаборатория в Техническия университет, Bulgaria ON AIR, 18.12.2021 г.

"В последните години в България не беше добре финансирана за научните изследвания", каза проф. Тодоров. Едно от най-старите ни висши училища - Техническият университет в София ще се сдобие с свръхмодерна лаборатория с оборудване, благодарение на което учените ще могат да помагат в сектори като строителство, медицина, енергетика и екология. Всичко това, благодарение на европейско финансиране по програма "Наука и образование". "Изгражда се лабораторен комплекс, който съставлява 16 различни лаборатории в областите, в които Техническият университет оперира, съвместно с нашите партньори от другите две организации. Партньорите са общо 17, като имаме и такива от Европа. Това, което изграждаме, е ново за страната - най-големият център за интелигентен растеж в България и посветен на тематиката върху мехатроника и чисти технологии, които търсят енергиен ефект помежду си", каза ръководителят на кампус "Студентски град" на проект "Национален център по мехатроника и чисти технологии" проф. Георги Тодоров за "България сутрин"Той сподели, че това, което искат да направят, е да дадат възможност да се изгради едно ново ниво на научната среда в страната ни. "В последните години в България не беше добре финансирана в отношение на научните изследвания. Сега тази посока е сменена. Надяваме се, че с този проект ще имаме видим отпечатък върху научната среда в България. Това се отнася в пълна степен и за ТУ - София. Искаме да постигнем резултати, които са съизмерими в отделни направления с европейската и световната наука", допълни проф. Тодоров пред Bulgaria ON AIR. Експертът подчерта, че лабораториите, които изграждат, имат три цели."Първата е средата, за която споменах. Втората е да създадем условия за обучение на нашите студенти, бъдещите специалисти. И не на последно място - да подпомагаме бизнеса с нови решения, изследвания, които да доведат до нова добавена стойност на това, което се създава у нас и по света", категоричен е професорът.Според него в сегашната ситуация обществото през последните месеци са разбрали, че учените не са само хора, които правят неразбираеми неща, а реално помагат на хората. Като пример посочи създаването на бързо създадената ваксина. "При едно събиране в Министерството на икономиката се постави задача пред българските предприятия да разработят шлемове и очила. Тогава ние, снабдени с оборудването, което до момента сме успели да доставим, успяхме за рекордно кратко време да създадем първите български предпазни очила. Нещо, което в Европа не беше направено", каза още проф. Георги Тодоров.

Вижте репортажа тук

 

Последвайте ни на 
 


 

2022-04-12