Обучение за преподаватели за придобиване на умения за работа с Moodle базирана среда за разработване на дигитално учебно съдържаниеУважаеми колеги,

На Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО за преподаватели за придобиване на умения за работа с Moodle базирана среда за разработване на дигитално учебно съдържание. За обучението могат да кандидатстват преподаватели от Технически университет – София, заемащи академична длъжност в някое от следните професионални направления:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • 5.1. Машинно инженерство;
  • 5.4. Енергетика;
  • 5.13. Общо инженерство.

Начин на провеждане: интензивен курс от 24 академични часа, разпределени в 3 работни дни по 8 учебни часа, с откъсване от работния процес.

Място на провеждане: Технически университет – София, учебен блок 2, компютърна зала в Център по информационни ресурси.

Документи за кандидатстване: европейски формат на автобиография и мотивационно писмо.

Срок за подаване на документи: 15.02.2022 г.

Документите се подават по електронен път на: modernization@tu-sofia.bg

Примерно мотивационно писмо вижте тук

Обявата за обучение вижте тук

Последвайте ни на2022-10-26