Манифест на EUt+

Общността на Европейския технологичен университет (EUt+) се стреми чрез  възможностите на технологиите да реши житейски предизвикателства, които касаят както обществото, така и отделната личност.

Фокусът на общността на EUt+ е върху грижата за околната среда, а това спомага за повишаване на отговорността на студентите и обществото към създаване на социално ангажирана Европейска общност.

Общността на EUt+ със своята уникалност създава нов Европейски модел на образование.

 

Последвайте ни на2022-02-03