Проведено извънредно Общо събрание и избор на Ректор на ТУ-София


На 24-ти януари 2022 г. се проведе извънредно Общо събрание на Техническия университет – София присъствено отдалечено в електронна среда. На свиканото с подписка Общо събрание (ОС) се приеха необходимите промени в Правилника за устройството и дейността на ТУ – София, свързани с начина на гласуване при избори, съгласно решение на Върховния административен съд от 16-ти декември 2021 г. 

На 25-ти януари 2022 г. се проведе присъствено тайно гласуване за избор на Ректор на Техническия университет – София с две кандидатури за ректор на ТУ – София: проф. д-р инж. Валентин Колев и проф. дн инж. Иван Кралов. От гласувалите 532 членове на ОС, 349 дадоха своя глас за проф. дн инж. Иван Кралов, а 135 – за проф. д-р инж. Валентин Колев. 

2022-10-26