Обръщение във връзка с предстоящото Общо събрание на Техническия университет – София
Уважаеми преподаватели,

Уважаеми колеги,

Скъпи студенти,
 

През Новата 2022 г. Ректорското ръководство пожелава на всички вас здраве, успешна и ползотворна година, много творчески дръзновения и научни постижения. Трябва да бъдем все така упорити, иноватори в този забързан технологичен век и ние да налагаме новите инженерни решения, от които нашата индустрия се нуждае.

От своето създаване до днес Техническият университет – София се утвърди като водещото висше техническо училище в България. Лидерската позиция на университета ни дава право да се гордеем и разбира се да подчертаем, че постигнатите високи успехи са резултат на неуморните усилия на целия академичен състав, на служителите и нашите студенти. Техническият университет – София е с утвърдени традиции, успехи и бъдеще  в обучението на инженерните кадри и в научните изследвания в съвременното информационно общество. Тук работят най-изявените учени и преподаватели в областите: виртуално инженерство, електроника, компютърни науки и софтуерно инженерство,  автомобилна електроника, телекомуникации, микро- и нанотехнологии, индустриални  технологии и машиностроене, изкуствен интелект,  енергетика, в т.ч. чиста енергия и енергийна ефективност, авиационно инженерство, инженерен дизайн, автоматика и  логистика.  Нашият университет е средище за раждане и обмен на идеи и иновации, ние сме елитна инженерна общност, колектив от единомишленици, с общи ценности, партньорски традиции, висок професионализъм, отговорност и откривателски дух. Във всички управленски, научни и икономически сфери има наши възпитаници, които налагат правила, професионални критерии и доказателства, че образованието е най-добрата инвестиция за благото на обществото.    

2021 година бе успешна за Техническия университет – София, важни проекти получиха своята реализация и признание. Националният център по мехатроника и чисти технологии – кампус „Студентски град“ бе завършен и оборудван, Европейският технологичен университет започна своята активна работа. Въпреки пандемията приемът на студенти бе повече от добър и втора година се справяме успешно с учебния процес в електронна среда с отдалечен достъп. За поредна година нашият университет в шест направления е на първо място в рейтинговата система на висшите училища.

Съгласно решение на Върховния административен съд от 16-ти декември 2021 г. правилата за избор на Ректор през последните повече от 25 години трябва да се променят и да бъде проведен нов избор за Ректор. Тези промени ще се гласуват на свиканото с подписка Общо събрание на 24-ти януари 2022 г. На 25-ти януари 2022 г. ще се проведе гласуване за Ректор на Техническия университет – София. До избора на нов Ректор е в сила досегашния договор за управление на проф. дн инж. Иван Кралов.

Да си пожелаем и новоизбраният Ректор да продължи смело и решително да отстоява постигнатото до сега и да надгради потенциала, целите и успехите на нашия университет. Трябва да бъдем заедно в общите усилия за просперитета и развитието на ТУ - София!  

Ние успяваме!
 

Ректорско ръководство на Техническия университет - София

 
 

2022-10-26