Паневропейски стажантски програми 2022-2023-Pan-European Seal Professional Traineeship Programme 2022-2023

 

Кандидатствайте за едногодишни стажантски програми с атрактивни стипендии в:

  • Европейско патентно ведомство, Мюнхен, Германия;
  • Европейско ведомство за марки и дизайн, Аликанте, Испания. 

През януари 2020 г. ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов подписа Memorandum of Understanding с две Европейски институции:

  • European Patent Office (EPO) Munich, Germany и
  • European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Alicante, Spain.

Такъв Меморандум са подписали още над 80 избрани европейски университети, което е признание за техния висок престиж в Европа. Съгласно Меморандума ТУСофия може всяка година да предлага на тези Европейски ведомства до 10 студенти-абсолвенти за едногодишен стаж в областта на патентната закрила на изобретенията (ЕРО) и закрилата на търговски марки и промишлени дизайни (EUIPO). За целта двете ведомства предоставят едногодишни стажантски стипендии от порядъка на 1500 – 2000 евро месечно. Студентите, завършили бакалавърска или магистърска степен не по късно от 2 години назад или тези, които т.г. са завършили и се дипломират, но не са получили дипломите си (кандидатства се с академична справка) могат да кандидатстват само за едно от двете ведомства. Кандидатстването се извършва първоначално в рамките на ТУ–София, като кандидатите изпращат CV (европейски формат със снимка) на Отговорника на Програмата PES – проф. д-р инж. Стефан Стефанов, Председател на комисията по интелектуална собственост (stefanov@tu-sofia.bg; +359 882 270 511), който обобщава кандидатите и изпраща одобрен от Ректора списък до посочените ведомства, съгласно избора на кандидатите. За инженерните специалности за предпочитане е Европейското патентно ведомство. Включените в списъка одобрени кандидати самостоятелно подават своите документи онлайн в избраната Европейска организация - вижте Pan-European Seal Professional Traineeship Programme и Traineeships.

Срокове:

  • Кандидатстване за вътрешна селекция в ТУ–София – 18-ти февруари 2022 г.;
  • Онлайн заявления на одобрените студенти до ЕРО Мюнхен – до 15-ти март 2022 г. и   EUIPO Аликанте – до 31-ви  март 2022 г.
  • Резултати от селекцията в ЕРО и EUIPO – до края на юни 2022 г.
  • Начало на стажа – от 15-ти септември 2022 г.

 

Последвайте ни на2022-01-19