Държавата осигурява финансова подкрепа на студенти при сключване на договор с работодател

Министерството на образованието и науката публикува в информационната система „Работодатели и студенти“ списък на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следване на студентите. Това ще става при сключен договор с работодател за стаж за периода на обучението и за работа след завършване. Информационната система „Работодатели и студенти“ се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката.  Списъкът на специалностите, за които държавата покрива разходите за обучение, се изготвя от висшите училища, съгласно формите на обучение и броя на студентите предвид нуждите на пазара на труда и се актуализира всяка година, за да отговаря в максимална степен на потребностите от висококвалифицирани кадри за икономиката. Списъкът на работодателите, с които студентите могат да сключват договори за стаж и работа се утвърждава ежегодно от Министерски съвет. Информация за работодателите, които имат право да сключват договор със студенти за стаж и работа с финансова подкрепа от държавата (по чл. 95а от Закона за висшето образование),  както и информация за  специалностите за учебната 2021/ 2022 година може да намерите в Националния център за информация и документация (НАЦИД) тук

Последвайте ни на2022-01-14