Кръгла маса „Техники и технологии в чуждоезиковото обучение и висшето образование ’21”
Над 100 участници от 8-те партньорски университета по проект ЕUt+ и от 5 висши български училища взеха участие на Кръгла маса в ТУ – София, проведена на 14-ти и 15-ти декември 2021 г.

Тазгодишното издание на традиционната кръгла маса „Техники и технологии в чуждоезиковото обучение и висшето образование” на ДЧЕОПЛ, ТУ – София, беше част от инициативите на Лабораторията за педагогически приложни изследвания и обучение, фокусирано върху студента (ELaRa), работен пакет от проекта „Европейски технологичен университет (ЕUt+)”. Форумът се проведе под мотото „Образованието – отворено/затворено в дигиталната реалност 20/21“. В онлайн събитието се включиха над 100 участници – презентатори и гости.

Сред презентаторите, освен домакините от ТУ, бяха преподаватели и изследователи от Technical University of Cluj Napoka – Romania, Cyprus University of Technology, UTT – , France, както и от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Националната спортна академия „Васил Левски”.

Научният дискусионен форум бе открит от проф. д-р инж. Любомир Димитров, зам.-ректор по УДиА и коордитатор от страна на ТУ по проект ЕUt+, който в приветствието си подчерта важността на педагогиката и педагогическите изследвания за представителите на академичната общност, тъй като всички ние сме на първо място преподаватели, и в този смисъл – иновативните педагогически подходи и методи представляват неразделна част от научните занимания на всеки един преподавател във висше училище, подчерта той.

Модератор на събитето (14.12.) бе ст. пр. Весела Френгова, ДЧЕОПЛ, ТУ, която с лекота и позитивно настроение водеше фокума като представяше презентациите и организираше дискусиите, в които въпроси и мнения споделиха десетки участници от няколко европейски страни. Ст. пр. Френгова също така се включи и с презентация на тема: “Multilingualism and multiculturalism – Еmpowering EUt+ Students on their Path to European Citizenship”която бе повод представители на работни пакети WP 2. и WP3. обменят информация и идеи от работата си по проекта и конкретните задачи, които изпълняват.

В първия панел бяха представени презентациите на нашите европейски партньори: “Presenting the European Laboratory for Pedagogical Action Research and Student-Centred Learning (ELaRA) – Lia Pop, PhD (Technical University of Cluj Napoka, Romania); “Education during the pandemic: The case of the Cyprus University of Technology” – Elis Constantinou, PhD (CUT, Кипър); Presenting ELaRA’s Autumn Symposium – Conclusions and Reflections, Chloe Duvivier (UTT, Франция) които определено предизвикаха интереса на гостите, съдейки по десетките въпроси и мнения, които бяха споделени в дискусионната част на панела.

Акцентът във втората част беше поставен върху педагогическите и научно-изследователски търсения и постижения на нашите български колеги. С презентации на английски език се включиха преподаватели от водещи столични университети. Дискусиите отново бяха оживени, някои от изводите, до които достигнаха участниците, бяха, че предизвикателствата, пред които са изправени университетските преподаватели, са доста сходни. А въпросите, които предстоят да бъдат разрешени по отношение на обучението в електронна среда, породиха редица потенциални отговори, благодарение на обмяната на опит и споделените добри практики от работата на всеки един от изказалите се на форума.

През втория ден на Кръглата маса (15.12.) работният език беше българският и свои разработки и проучвания по актуалната тема – онлайн обучението в дигитална среда, споделиха представители на ТУ – София, СУ „Св. Климент Охридски”, НСА „Васил Левски”.

Организаторите от Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика на ТУ – София - доц. д-р Ивайло Пеев, ст. пр. Тодор Тодоров, ст. пр. Бистра Василева и ст. пр. Весела Френгова - определят научния форум като повече от успешен не само поради големия брой участници, но преди всичко заради изключително оживените и конструктивни дискусии, в които се чуха мнения и впечатления, идеи и тези, които са прицелени към осмисляне и подобряване на обучението в електронна среда. Не е за отминаване и студентското присъствие и участие на форума, наред с млади учени и утвърдени преподаватели.

Последвайте ни на2022-10-26