„Национален център по мехатроника и чисти технологии“ в Техническия университет – София

 
В началото на 2022 година предстои откриването на кампус „Студентски град“.

„Национален център по мехатроника и чисти технологии“ е един от общо четирите проекта с участие на Техническия университет – София по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие. Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии е най-големият по капацитет и концентрация на научен потенциал подобен център в страната. В него участват 17 научни институции, които са равноправни партньори и са най-добрите в отделните тематични направления. Той включва 3 научни кампуса:  

  • кампус „Студентски град“, който се намира в напълно реновирания блок 8 на ТУ – София, специализиран в областта на мехатрониката;
  • кампус „Лозенец”, който се намира на територията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, насочен предимно към изследвания в областта на чистите технологии;
  • кампус „Гео Милев”, който се намира на територията на Българска aкадемия на науките, обхващащ областите мехатроника и чисти технологии.

Репортаж за Националния център по мехатроника и чисти технологии на TВ Европа вижте  тук


Последвайте ни на2021-12-10