В Техническия университет – София се провежда „Седмицата в София" на Европейския технологичен университет (EUt+)

 
 
 

 

 

 

 В Техническия университет – София се провежда регулярната месечна среща по линия на Европейския технологичен университет (ЕUt+). Програмата на събитието включва обща среща на участниците, обсъждане по теми, свързани с работните пакети на проекта и неформални срещи. Събитието се провежда комбинирано – присъствено и онлайн, с представители на останалите седем университета:

​​​​​​Техническият университет – София е един от осемте учредители на Европейския технологичен университет EUt+, един нов тип институция на конфедеративна основа, създадена с визията „Мисли първо за човека“, изцяло ориентирана към човека и подхода към съвременните технологии. В изпълнение на една от водещите инициативи на ЕС за изграждане на европейско образователно пространство, EUt+ насърчава европейските ценности, идентичност и най-вече революцията в качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование. Основната мисия на EUt+ е да съдейства за добруването на обществото, а неговите студенти да станат технологично грамотни професионалисти и отговорни европейски граждани. Развитието на Европейска визия за технологиите, която има съществено значение за развитието на Европейския проект, трябва да стане реалност за студентите и персонала на  EUt+. 

Ключовите дейности и резултати на EUt+ са:

  • европейски бакалавърски степени и европейски дуални програми,  чрез насърчаване на структурирана мобилност;
  • европейски магистърски степени по инженерни науки, чрез насърчаване на  структурирана мобилност;
  • обща европейска лаборатория (ECT+ Lab) по проблемите на технологиите, тяхното естество и функция в обществото, връзките с изкуствата, хуманитарните и социалните науки;
  • фондация EUt+, която да подпомага набирането на средства на общо и проектно ниво;
  • владеене на поне един европейски език в бакалавърската степен и на поне два в магистърската степен.

Асоциирани партньори на EUt+ са неправителствени организации, търговски камари и работодателски съюзи, бизнес-инкубатори и стартиращи предприятия, студентски и алумни организации, научни центрове и фирми.

Последвайте ни на2022-10-26