В Техническия университет – София се проведе конференция на тема „Иновации и инвестиции“


Конференция на тема „Иновации и инвестиции“, организирана от Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ), съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, се проведе в  Техническия университет – София. Събитието бе открито от председателя на Управителния съвет на БРАИТ и член на Настоятелството на ТУ – София Иван Михайлов, зам.-министъра  на икономиката Красимир Киряков, председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и член на Настоятелството на ТУ – София Кирил Домусчиев. Оправено бе и приветствие от името на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия д-р Бойко Таков. Ректорът на ТУ – София проф. дн инж. Иван Кралов представи активностите и постиженията на университета в областта на иновациите и сътрудничеството с бизнеса. Ръководителят на Националния център по мехатроника и чисти технологии проф. дн инж. Георги Тодоров представи дейността на центъра.
Последвайте ни на2022-10-26