Задълбочаване на сътрудничеството между Техническия университет – София и Университета Алихан Бокайхан (Alikhan Bokeikhan University), Нур-Султан, Република Казахстан
В седмицата от 23-ти до 26-ти ноември 2021 г. онлайн се проведоха два практически семинара организирани от Техническия университет – София и Университета Алихан Бокайхан, Нур-Султан, Република Казахстан.

Водещ лектор на практическия семинар „Управление на международни проекти“, който се проведе на 24-ти и 25-ти ноември бе проф. д-р инж. Любомир Димитров - зам.-ректор по учебна дейност и акредитация на ТУ – София.

Програмата на семинара включваше следните въпроси:

  • методология на международните проекти „Еразъм +“;
  • основните концепции и характеристики, присъщи на международни проекти за безвъзмездна помощ;
  • трудности, възникващи при създаването на консорциуми от участващи университети и инициирането на заявления за участие в тези проекти.

Професор Любомир Димитров демонстрира с конкретни примери етапите на подготовка на проекти по „Еразъм+“, изготвяне на заявления за участие, особености на формиране на бюджетната част на грант проекти, както и специфики на управлението на тези проекти и изготвяне на отчети. В програмата участваха заинтересовани преподаватели, служители на академични служби и международни офиси на университети не само от Казахстан, но и от Русия и Узбекистан. На 25-ти и 26-ти ноември практическият семинар бе на тема „ИТ в медицината“, където  водещ лектор бе преподавателят от Факултета по телекомуникации – гл. ас. д-р инж. Станьо Колев. Той сподели с участниците в семинара най-новите иновативни знания в областта на телемедицината и системите за обработка и предаване на медицински диагностични сигнали. Голямо внимание беше отделено на особеностите при работа със специализирана медицинска апаратура, предназначена за диагностика, наблюдение и лечение на заболявания. Разгледани бяха и основните методи за получаване на електрокардиографски и фонокардиографски сигнали, параметри и особености на тези сигнали. Темите на лекционния курс бяха:

1. Получаване на медицински диагностични сигнали и данни с основните методи и системи, използвани в медицинската диагностика.

2. Методи за получаване на електрокардиографски и фонокардиографски сигнали, параметри и характеристики на тези сигнали.

3. Определение за телемедицина. Телездравеопазване и електронно здравеопазване и тяхното приложение.

4. Телемедицинско-комуникационни системи за обработка и предаване на медицински диагностични сигнали и данни.

5. Видове телемедицински системи: в реално време (синхронни), със запис и предаване на информация (асинхронни), за телемониторинг, мобилни (mHealth).

6. Медицинско оборудване (медицинска електроника) за диагностициране, наблюдение или лечение на заболявания.

В семинара участваха преподаватели, служители и медицински специалисти от колежи, университети и медицински организации. Научната тематиката бе особено полезна и интересна за преподавателите от Факултета по информационни технологии и икономика на Университета Алихан Бокайхан, където се обучават студенти по учебна програма „ИТ в здравеопазването“. Имаше предложения за съвместни проекти в областа на ИТ в Медицината и Телемедицина.

Последвайте ни на2021-12-03