Договорът за сътрудничество между Техническия университет – София и Университета „Алихан Бокейхан“ се реализира успешно
 

На 27.10.2021 г. бе проведена онлайн среща между ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов и ректора на Университета „Алихан Бокейхан“, гр. Семей, Казахстан, проф. Ширин Курманбаева. Повод за срещата бе преподписването на Договора за сътрудничество между двата университета. На срещата в залата на Академичния съвет присъстваха  г-н Темиртай Избастин, посланик на Република Казахстан в България, Мейрам Айтжанов – консул в посолството и проф. д-р инж Любомир Димитров, зам.-ректор по учебна дейност и акредитация на ТУ – София. Проф. Курманбаева приветства ръководството на ТУ – София и изрази своето задоволство от досегашното сътрудничество, изразяващо се в обмен на студенти и преподаватели и обучение на курсисти на казахски език в Българо-казахския център за обмен на научно-техническа информация и изучаване на казахски език. От своя страна проф. Кралов заяви: „Много се радваме, че ще продължим традицията на това сътрудничество. Ние сме университет с  76-годишна история, изградени традиции в обучението и научните изследвания в България и региона. Много се гордеем с нашето партньорство и с Българо-казахския център, който функционира на територията  на ТУ – София.“ След края на срещата гостите посетиха Българо-казахския център.
 

Последвайте ни на2021-10-28