Работна среща в рамките на Европейския технологичен университет EUt+ в Дармщат

От 11-ти до 15-ти октомври 2021 г. Висшето училище по приложни науки Дармщат бе домакин на работна среща на ок. 80 представители на 8-те партньорски университета на Европейския технологичен университет EUt+. Основна задача на срещата бе обсъждането на следващите стъпки за задълбочаване на сътрудничеството в научните изследвания и обучението. Партньорите успяха със съвместни усилия да привлекат финансови средства в размер на ок. 10 млн. евро. Визията на инициативата се осъществява чрез коопериране в изследванията в технологично ориентирани области и по теми с интердисциплинарен характер, осигуряващи устойчиво развитие и основани на човешките ценности. До сега в рамките на EUt+ са създадени пет изследователски института, в т.ч. „Европейската лаборатория за култура и технологии“ (ECT Lab+), която разглежда въпросите за връзката между европейската култура и технологии от европейска гледна точка. Освен това  става въпрос и за институти по въпросите на устойчивостта и науката за данните. На следващата работа среща в Дармщат от  2-ри до 5-ти ноември 2021 г. осемте ректори ще подпишат споразумение за това. Работната среща постави началото и на проекта „Експериментиране за трансформиране на изследователските дейности и управление“ (EUt+ EXTRAS) с цел създаване на пътна карта за съвместни изследвания и иновации на ниво EUt+. Друга тема, която бе обсъдена на работната среща бе въвеждането на специалности със съвместна диплома, като се определиха „клъстери“, т.е. области на обучение, в които осемте партньори виждат най-големите съвпадения в своите учебни програми.  На този етап това са гражданско строителство, машиностроене, телекомуникации и мрежи. Представители на партньорските университета се срещнаха и с министъра на наукaта и изкуствата на провинция Хесен, г-жа  Ангела Дорн, която изрази пълна подкрепа за инициативата Европейски технологичен университет EUt+.

Допълнителна информация за работната среща вижте тук

Последвайте ни на2021-10-27