"ИННОТЕХ ПРО" - 20.10.2021 г.

Уважаеми партньори и колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие по общия проект: BG05M2OP001-2.016-0008 „Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в Техническия университет – София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)”. Събитието ще се проведе на 20.10.2021г (сряда) от 14:00 часа в ТУ-София, блок 1 – Ректорат, етаж 2, в залата на Академичния съвет. 

Ще се радваме да присъствате и да обсъдим различни страни на проекта! 

Последвайте ни на2021-10-21