Меморандум за сътрудничество и обмен на кадри подписаха Техническият университет – София и Електроенергийният системен оператор
 

Ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов и изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев подписаха Меморандум за сътрудничество за обмен на кадри и осигуряване кариерното развитие в структурите на ЕСО на студенти от висшето училище.

Меморандумът ще задълбочи също и съвместната работа между независимия електропреносен оператор на България и Техническия университет София в областта на кадровия обмен и развитието на научно-изследователската дейност.

„Съвременните реалности и целите за постигане на въглероден неутралитет на европейската и на националната икономики налагат необходимостта от още по-голямо сближаване в съвместната работа с академичните и научни среди. Новите поколения специалисти в енергетиката в лицето на кадрите, които се обучават във висшите училища у нас и в чужбина, са носители на иновативните знания, които ще гарантират успешното постигане на климатичните цели на ЕС“, подчерта изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев по време на подписването на меморандума. „В края на септември месец успешно приключи програмата на Електроенергийния системен оператор за платени летни стажове за студенти от университетите у нас и в чужбина. Със задоволство мога да отбележа, че голяма част от студентите, които бяха на стаж при нас това лято, бяха от Техническия университет София". Сътрудничеството на ЕСО с висшите технически училища и по-специално с Техническия университет – София има дългогодишни традиции. Много от експертите, заети в независимия преносен оператор, са дипломирани в Техническия университет на столицата. „За Електроенергийния системен оператор столичният технически университет е водещ генератор на кадри“, допълни Ангелин Цачев.

„За постигане целите на Зелената сделка е необходимо политиките в тази посока да вървят ръка за ръка с технологиите. Техническият Университет София е утвърден център за подготовка на висококвалифицирани кадри и с техните умения ще подкрепят усилията за постигане на климатичен неутралитет“, каза при подписването на Меморандума ректорът на Техническия университет – София проф. Иван Кралов.

Сътрудничеството на ЕСО с висшите училища е активно средство за подготовка на необходимите кадри за сектора, както и свързващо звено между бизнеса и академичното образование в отговор на съвременните потребности на енергийната индустрия от висококвалифицирани специалисти.

Меморандумът е насочен към създаването на възможности за студентите от Техническия университет  София за придобиване на практически опит в структурите на ЕСО. Независимият електропреносен оператор и висшето училище ще си партнират и в провеждането на съвместни научни изследвания в областта на електроенергетиката.
 

 

Последвайте ни на2021-10-12