Магистърски програми в Енергомашиностроителен факултет на Техническия университет – София
Енергомашиностроителен факултет предлага следните магистърски програми за академичната 2021/2022 година:

  • Ядрена енергетика
  • Топлоенергетика
  • Газово инженерство и мениджмънт

За информация вижте тук

 

  • Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
  • Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници

За информация вижте тук

 

  • Хидравлична и пневматична техника
  • Инженерна безопасност и охрана на труда

 

За информация вижте тук 

 

  • Дизайн и технологии за облекло и текстил

За информация вижте тук

 

Срок за кандидатстване: до 8-ми октомври 2021 г.

 

Последвайте ни на2021-10-05