Магистърско обучение във Факултет Компютърни системи и технологии на Техническия университет – София

Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ) продължава срока за кандидатстване за магистърско обучение по „Компютърно и софтуерно инженерство“  от 04.10.2021 г. до 15.10.2021 г. включително.

На 18.10.2021 г. ще се извърши класиране на кандидатите за държавна поръчка при наличие на свободни места.

 

Последвайте ни на2021-10-04