Магистърски програми в Машинно-технологичен факултет на Техническия университет – София
За учебната 2021-22 година, Машинно-технологичен факултет при ТУ-София обявява прием на кандидат-студенти за степен “Магистър”, редовно и задочно обучение, по следните  специалности:

Срок за кандидатстване: до 10-ти октомври 2021 г.

Допълнителна  информация за магистърските програми на МТФ вижте тук

Последвайте ни на2021-10-04