Магистърски програми в Машиностроителен факултет на Техническия университет – София

Машиностроителен факултет предлага следните магистърски програми за академичната 2021/2022 година:

  • Мехатроника
  • Машиностроене и уредостроене
  • Метрология и измервателна техника
  • Инженерна логистика
  • Медицинска техника
  • Техническо законодателство и управление на качеството
  • Проектиране на иновативни инженерни продукти
  • Техническа безопасност на работно оборудване
  • Инженерен дизайн
  • Машини и технологии за полимерната индустрия

Срок за кандидатстване: до 5-ти октомври 2021 г.

Повече информация за магистърските програми на Машиностроителен факултет вижте тук

Последвайте ни на2021-10-04