Техническият университет – София и Университетът „Кадри Зека“ подписаха договор за сътрудничество

Днес, 29.09.2021 г. ректорите на  Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов и на Университета „Кадри Зека“, Гилан, Република Косово, проф. д-р Байрам Косуми подписаха договор за сътрудничество в областта на обучението и научно-изследователската дейност. Основна цел на договора е развитието и насърчаването на директните контакти между преподавателите, студентите, администрациите, факултетите и катедрите на двата университета. Подписаният договор е поредната стъпка за разширяване на периметъра на международното сътрудничество  на ТУ – София с нови партньорски университети от различни страни.

 

Последвайте ни на2021-09-29