Приветствие на Ректора на Техническия университет – София проф. дн. инж. Иван Кралов по случай началото на новата академична 2021-2022 година 

Скъпи студенти, преподаватели и служители на Техническия университет-София,

Днес, на 27-ми септември откриваме академичната 2021/2022 година в една по-различна, епидемична обстановка. Но въпреки това ние сме подготвени да проведем нормален учебен процес, при спазване на високите стандарти на обучение, които ни отличават като водещото висше техническо училище с страната. Приоритет за академичното ръководство на ТУ – София е опазването на здравето на студентите, преподавателите и служителите и за целта са предприети всички необходими противоепидемични мерки.  Учебните занятия през този семестър ще започнат в хибридна форма. Лекциите ще се провеждат в електронна среда, а лабораторни, семинарни упражнения и други практически занятия ще се провеждат присъствено,

На първо място приветствам първокурсниците, които прекрачват прага на нашия университет. Вие избрахте Техническия университет - София, защото свързвате с него своето успешно професионално бъдеще - не само в областта на компютърното и софтуерно инженерство, телекомуникациите, но също и в машиностроенето, автомобилостроенето, авиоинженерството и другите модерни отрасли на нашата индустрия. Бъдете сигурни, че сте направили правилния избор. Ние ще ви дадем нужните знания и умения.

Горд съм да заявя, че ние сме висшето училище с една от най-високите акредитационни оценки в България - 9.56. Техническия университет - София е още по-привлекателен за младите хора, защото е един от създателите на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем водещи европейски партньори, така че студентите в бъдеще ще получават европейско висше образование и европейска диплома. Като признание за развитието на академичния състав и за високите научноизследователски резултати, ТУ – София получи от Министерството на образованието и науката статут на изследователски университет и като такъв ще получава допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност.

За вас, скъпи студенти, разбира се водещо е качеството на образование и реализацията след това. При нас учебното съдържание се адаптира непрекъснато и то с практическа насоченост, прилагат се модерни интерактивни и виртуални технологии. В това отношение много разчитаме и на бизнеса, който се включва в актуализирането на учебните планове съобразно неговите потребности и ни подпомага за модернизиране на материалната база. До този момент от нашия университет са се дипломирали над сто хиляди инженери. Инженери, които са създали една цяла България и които са намерили добра реализация не само в страната, но и в чужбина. Българската индустрия се нуждае от високообразовани инженерни кадри и инженерният труд е съзидателен и благотворен. От нашия университет са произлезли и стотици водещи учени, творци на науката и иновациите.

В момента в Техническия университет-София обучаваме в единадесет професионални направления, шест от които са в техническите науки и дават званието „инженер“. Във всички тези шест направления ние неизменно сме на първо място в рейтинговата система на висшето образование. Тук се обучават над 11 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти. Ние даваме образование, което открива професионални хоризонти за нашите студенти. То е съобразено със съвременните изисквания и утвърждава името на университета като водещ образователен център на европейско и световно ниво. Нашият университет е с многогодишни академични традиции в успеха.

Скъпи студенти, бъдете упорити, всеотдайни, търсещи и любознателни в усвояването на инженерните науки и постигането на вашите цели. На добър час! 

Заедно ние успяваме! 

Последвайте ни на2021-09-28