Допълнителен прием в ТУ- София
Желаещите да участват в допълнителния прием за незаети места могат да подават документи за кандидатстване до 20-ти септември 2021 г. в Учебен отдел на ТУ- София, блок 2, етаж 3.

Кандидат-студентите, желаещи да се запишат за незаетите места в определени специалности е необходимо да имат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература или математика.

За специалностите с преподаване на чужд език  английски, немски, френски се изисква едно от следните условия:

  • успешно положен приемен изпит по чужд език;
  • успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на английски, френски или немски  език;
  • сертификат за владеене на чужд език,  съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

Последвайте ни на 2021-08-11