Факултетът по телекомуникации връчи дипломите на абсолвентите от випуск 2020


 

 

 

 

 

 

Днес, 30.07.2021 г. на тържествена церемония Факултетът по телекомуникации (ФТК) връчи дипломите на абсолвентите от випуск 2020 - бакалаври и магистри. На церемонията присъстваха проф. дн инж. Иван Кралов, ректор на Техническия университет – София, проф. д-р инж. Илия Илиев,  декан на ФТК, доц. д-р инж. Златка Вълкова-Джарвис, зам.-декан по научна и приложна дейност на ФТК, ръководителите на катедри - проф. д-р инж. Георги Илиев, доц. д-р инж. Румен Миронов и доц. д-р инж. Боянка Николова. Деканът на факултета, проф.  д-р инж. Илия Илиев поздрави студентите с думите: „Завършването на висшето образование е възнаграждение за положения от Вас труд и за Вашите амбиции. Вие работихте упорито и вече сте инженери, част от елита на нацията, ще управлявате индустрията и държавата, работете за благото на обществото. Дипломата за висше образование е сертификат за качество и то в най-динамично развиващата се област на живота – телекомуникациите. Но Вие ще може да работите също така и в областта на електрониката и информационните технологии, така че пред Вас се разкриват разнообразни перспективи за престижна работа и високи постижения. Поддържайте добрите традиции на факултета, който Ви създаде като специалисти, не ни забравяйте – факултета и нас, Вашите преподаватели. Бъдете жадни за нови знания, пожелавам Ви здраве, успех и много късмет. Благодаря на нашите партньори от бизнеса, които днес са сред нас и с чиято помощ получихте възможност да натрупате практически знания и умения. Благодаря и на Вашите родители, които Ви насочваха и подкрепяха по време на Вашето следване. На добър час!“ В своето приветствие към абсолвентите ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов заяви: „За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя от името на ръководството на ТУ – София и от мое име, по случай вашето дипломиране. Гордост е за нашия университет да изпрати поредния випуск млади хора, инженери, които със своите знания и умения от днес се вливат в техническия елит на нацията. Продължавайте да се усъвършенствате и да усвоявате новите технологии и технически решения. Изказвам благодарност на преподавателите от факултета, които Ви предадоха своите знания през годините на вашето обучение. Благодаря и на Вашите родители, за това, че са направили най-добрата инвестиция, а именно в образованието Ви, което дава не само знание, но и сила и независимост. Благодаря също така на бизнеса, защото чрез неговата подкрепа обучението в нашия университет е на това високо ниво и отговаря на неговите нужди от висококвалифицирани специалисти. Скъпи абсолвенти, изживейте радостта от постигнатото, пожелавам Ви здраве, радост и много професионални и лични успехи. На добър час и на многая лета!“ От името на абсолвентите благодарност към ръководството на университета и на факултета, както и към преподавателите изказа първенецът на випуска Стоян Маджиров.Представители на водещи компании от телекомуникационния бранш, дългогодишни партньори на факултета – А1, Виваком, Теленор и  Цетин България поздравиха абсолвентите и наградиха най-изявените от тях. Гости на тържеството бяха преподаватели от ФТК, родители, близки и приятели на щастливите абсолвенти. На добър час, млади инженери!


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София


© Технически университет – София
 

Последвайте ни на  

2021-07-30