Машинно-технологичен факултет връчи дипломите на абсолвентите от випуск 2020 

 

 

 
 


 

На 27.07.2021 г. на тържествена церемония Машинно-технологичен факултет (МТФ) връчи дипломите на абсолвентите от випуск 2020 – бакалаври и магистри.

На церемонията присъстваха проф. дн инж. Иван Кралов, ректор на Техническия университет – София, проф.  д-р инж. Тодор Тодоров,  декан на МТФ, проф. дн инж. Георги Тодоров, зам.-декан по научно-изследователска дейност и международна интеграция на МТФ, доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова, зам.-декан по учебна дейност и акредитация на МТФ.

В своето приветствие деканът на факултета, проф.  д-р инж. Тодор Тодоров заяви: „За мен е чест да Ви поздравя по случай завършването на висшето образование. Изпитвам гордост и удовлетвореност, че получавате дипломи от най-стария факултет, основател на ТУ – София – най-престижният технически университет в България. Благодаря на Вашите преподаватели за положените усилия и грижи, за да можете да станете чудесни инженери. Благодаря и на Вашите родители, които ни се довериха за Вашето образование. Специална благодарност изказвам и на бизнеса, без неговата помощ обучението нямаше да бъде на това модерно ниво. Да станеш инженер днес е повече от призвание, но продължавайте да се учите, защото технологиите се обновяват на всеки 10 години, вратите на нашия факултет и университет са винаги широко отворени за Вас. Образованието и дипломата са потенциал, но трябва да реализирате този потенциал. Превърнете живота си в мечти, а мечтите в реалност!“

Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов поздрави абсолвентите и заяви: „За мен е чест и радост да Ви поздравя, млади колеги по случай дипломирането. Трябва да се гордеете с това, което сте постигнали, както ние се гордеем с Вашите успехи. Вие вече сте част от техническия елит на нацията, но продължавайте да се усъвършенствате и бъдете взискателни към себе си. Благодарение на подкрепата на бизнеса нашето обучение Ви дава истинско знание за работа в реални условия. Работете за благото на обществото, пожелавам Ви здраве, радост и много успехи. Не забравяйте своя университет и не спирайте да се развивате и да се учите. На добър час и на многая лета!“

От името на абсолвентите благодарност към ръководството на университета и на факултета, както и към преподавателите изказа отличникът на випуска Стоян Добрев.

Тържеството беше повод ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов да връчи златен медал „75 години Технически университет – София“ на бившия ректор на университета, член-кореспондент проф. дтн инж. Венелин Живков като признание за огромния му принос в българската наука и неговите заслуги за развитието на ТУ – София. Златен медал „75 години Техническия университет – София“ беше връчен и на двама представители на бизнеса в знак на благодарност за оказваната от тях подкрепа за модернизация на учебния процес и успешното сътрудничество в научно-изследователската и развойна дейност – Владимир Ставров, управител на „АМГ Технолоджи“ и Кирил Асенов, управител на „Арексим Инженеринг“ ЕАД.

Гости на тържеството бяха представители на бизнеса, преподаватели от МТФ,  родители, близки и приятели на щастливите абсолвенти. На добър час, млади инженери!
 Последвайте ни на 2021-07-28