Второ класиране в Техническия университет – София

Техническият университет – София обяви на 16.07.2021 г. резултатите от второто класиране на кандидат-студентите, приети за обучение в бакалавърските специалности за учебната 2021/2022 г., а от  19.07.2021 г. до 23.07.2021 г. вкл. е записването по специалности в съответния факултет всеки ден от 8:30 ч. до 16:30 ч. Кандидат-студентите се записват окончателно в специалността, в която са приети при втория етап на класирането.

От 19.07.2021 г. до 18.09.2021 г. в Учебен отдел, бл. 2, ет. 3 се приемат документи за попълване на ограничен брой места по някои специалности. За тези  места могат да кандидатстват некласираните при I и II етап на класирането, некандидатствалите  в ТУ – София и получилите по-късно диплома за средно образование. 

За всички приети първокурсници, които желаят са осигурени студентски общежития на ТУ – София.

Повече информация вижте тук 

Последвайте ни на 2021-07-23