Стопански факултет връчи дипломите на абсолвентите от випуск 2020Днес, 02.07.2021 г. на тържествена церемония Стопански  факултет  връчи дипломите на абсолвентите от випуск 2020  бакалаври и магистри. На церемонията присъстваха доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, зам.-ректор по научна и приложна дейност на Техническия университет – София, проф.  д-р инж. Огнян Андреев, декан на Стопански факултет, доц. д-р инж. Наталия Колева,  зам.-декан по учебна дейност, доц. д-р инж. Орлин Маринов, зам.-декан по научна и приложна дейност, проф. д-р Йорданка Ангелова, ръководител на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“. 
В своето приветствие деканът на факултета, проф.  д-р инж. Огнян Андреев благодари на абсолвентите за положените усилия и ги увери, че благодарение на придобитите знания и умения те ще успеят да се реализират успешно както в страната, така и в чужбина. 
От името на ректорското ръководство зам.-ректорът
 доц. д-р инж. Лидия Гълъбова поздрави абсолвентите и изтъкна факта, че работодателите високо ценят професионалната квалификация на завършилите Техническия университет – София, а това е повод за удовлетвореност и гордост от постигнатите резултати от студенти и преподаватели и издига авторитета на университета. 
Гости на тържеството бяха родители, близки и приятели на щастливите абсолвенти.
На добър час!

Последвайте ни на 

2021-07-02