В Техническия университет – София започна подаването на документи за редовните кандидатстудентски изпити и за прием в бакалавърските специалности
 


Приемането на документи за кандидатстване в Техническия университет – София и неговите филиали в Пловдив и Сливен се извършва в от 21.06.2021 г. до 01.07.2021 г. (08.07.2021 г.) по един от следните начини:

  • от 21.06.2021 г. до 01.07.2021 г. (от 8:30 до 16:00 часа, вкл. събота и неделя) в ТУ - София, Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2, партер;
  • от 21.06.2021 г. до 01.07.2021 г. по интернет:   

           -за явяване в ТУ-София тук;  

           -за явяване във Филиал Пловдив тук 

           -за явяване в Инженерно-педагогически факултет – Сливен  тук;

  • от 21.06.2021 г.  до 01.07.2021 г. в регионалните центрове и бюра​ ​за приемане на документи.

От 21.06.2021 г. до 08.07.2021 г. документи за прием в бакалавърските специалности по един от тези начини могат да подават кандидат-студентите, които ще участват в класирането с оценка от положен предварителен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит. Всички тестове и изпити ще се проведат присъствено при спазването на противоепидемичните мерки за ограничаване на опасността от разпространение на СОVID-19 (коронавирус). Тестът по математика ще се проведе на 03.07.2021 г. от 9:00 часа в ТУ – София, Филиал Пловдив и Инженерно-педагогически факултет – Сливен. Изпитите по „Рисуване“ и „Композиция“, с оценките от които се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн”, са съответно на 04.07.2021 г. и 05.07.2021 г. от 9:00 часа в ТУ – София. На 05.07.2021 г. от 9:00 часа са изпитите по немски език, английски език и френски език, които са необходими за прием във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, във Факултета за английско инженерно обучение и Факултета за френско обучение по електроинженерство. Изпитите ще се проведат в ТУ – София и Филиал Пловдив (само английски език). Техническият университет – София, водещото техническо училище в страната и тази година предлага обучение по над 30 бакалавърски специалности. Признание за високото ниво на обучение е оценката по институционалната акредитация на университета - 9,56. Според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 г. ТУ – София отново е първенец в 6 направления: „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“. Миналата година ТУ – София стана съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища, с което за студентите се откриват нови възможности за мобилност в обучението и получаване на международно признато европейско висше образование. Подробна информация за кандидатстудентската кампания 2021/2022, може да намерите тук

Последвайте ни на 

 

2021-06-21