Проекти „Студентски иновационен хъб на ТУ-София“


 

 

От 2019 година в ТУ-София стартира инициатива за насърчаване на студентите да участват в научноизследователската дейност и да разработват иновативни проекти. Всеки редовно записан студент в университета може да участва с проект в конкурса „Студентски иновационен хъб на ТУ-София“ за научно, методическо и техническо подпомагане на своята иновативна разработка, идеен модел, конструкция, технология, софтуерно решение и др. Студентът си избира ментор - изследовател на основен договор в ТУ-София. Менторът подава проектното предложение по електронен път от името на студента и след положителна оценка на проекта от съответната комисия става ръководител на договора. Ако в резултат от работата по проекта се стигне до защита на интелектуална собственост, разработката се защитава от името на ТУ-София, а изобретател е студентът или студентите.

На 18 май 2021 година зам.-ректорът по научна и приложна дейност доц. д-р Лидия Гълъбова връчи сертификати за участие в научноизследователските проекти към студентския иновационен хъб за 2020 година.

Сертификати за участие в научноизследователски проект получиха студентите:

  • Калоян Минчев, Панайот Василев, Цветомир Гечев, Йордан Дерменджийски за участие в научноизследователски проект „Термоелектрическа система за рекупериране на енергия във водородни горивни клетки“ с ръководител доц. д-р Пламен Пунов;
  • Петър Станоев, Ивана Гачева, Иван Симеонов, Христо Терзиянов и Мирослав Божков за участие в научноизследователски проект „Земна станция за комуникация с микросателити“ с ръководител доц. д-р Петър Петков;
  • Виктор Генов, Мартин Теодосиев Томанов и Симеон Крумов Алексиев за участие в научноизследователски проект „Авиационен тренажорен комплекс за обучение и изследователски цели“ с ръководител гл. ас. д-р Димитър Гинчев;
  • Николай Неховски, Филип Василев и Петър Ангелов за участие в научноизследователски проект „Интелигентни поставки за напитки“ с ръководител гл. ас. д-р Владимир Димитров;
  • Радослав Пенков и Димитър Ташев за участие в научноизследователски проект „Универсален модул за безжично зареждане на е-скутер“ с ръководител доц. д-р Димитър Арнаудов;
  • Йоана Александрова, Вангелия Вангелова и Ваня Цветанова за участие в научноизследователски проект „Създаване на прототип на микро видеоконферентен сървър, базиран на мини компютърна платформа и софтуер с отворен код“ с ръководител доц. д-р Орлин Маринов;
  • Иван Янков, Ангел Иванов, Иван Маринов и Симона Митева за участие в научноизследователски проект „Разработване на система за термохимичното съхранение на енергия с работна среда зеолит от въглищна пепел/вода“ с ръководител доц. д-р Силвия Бойчева.

Научноизследователският сектор (НИС) винаги подкрепя иновативни и любознателни студенти от ТУ-София. Новата сесия на конкурса „Студентския иновационен хъб на ТУ-София“ стартира през месец март 2021 година. 
 

Последвайте ни   

 

2022-10-26