Техническият университет – София беше домакин на Общо събрание на пълномощниците на Съюза на учените в България


На 18-ти май 2021 г. в Техническия университет – София се проведе Общо събрание на пълномощниците на Съюза на учените в България (СУБ). Събранието бе ръководено от Ректора на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Кралов, зам.- председател на Съюза на учените в България. Председателят на Съюза на учените в България проф. д.б.н. Диана Петкова представи Отчетен доклад на СУБ за дейността през 2020 г., Финансов отчет на СУБ за 2020 г. и проект на бюджет за 2021 г. След проведените разисквания отчетите за 2020 г. и бюджета за 2021 г. бяха приети от Общото събрание на пълномощниците на Съюза на учените в България. 


 

Последвайте ни   

 

2022-10-26