Получаване на удостоверения за проведена практика по проект „Студентски – практики – фаза 2“
Студентите от факултетите на Техническия университет - София, които до края на месец март 2021 г. успешно са приключили своята практика по проект „Студентски – практики – фаза 2“  могат да получат своето удостоверение при Павлинка Иванова - бл. 4., ет.5, каб. 4532 във вторник, сряда и четвъртък от 13:00 до 17:00 часа. Телефон за връзка: 0895 59 03 75.

Последвайте ни на

2022-10-26